نویسنده = محمود مرادی
بررسی نقش سواد رسانه‌ای درتوانایی تشخیص اخبار جعلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1401

10.22091/stim.2021.6194.1472

زهره عزیزی؛ محمود مرادی


الگوی ساختاری توسعه فرهنگی در کتابخانه‌‌های عمومی

دوره 8، شماره 3، مهر 1401، صفحه 423-454

10.22091/stim.2022.7772.1716

سارا بهرامی نیا؛ ثریا ضیائی؛ محمود مرادی