کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
رابطه سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری و مدیریت دانش در بیمه ایران

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 129-155

10.22091/stim.2020.4909.1349

فرشید دانش؛ حمید کاظمی علیشاهی؛ صالح رحیمی؛ فرامرز سهیلی


تحلیل کانونی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سواد اطلاعاتی کارکنان

دوره 4، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-18

10.22091/stim.2018.2704.1182

حسین خنیفر؛ علی اصغر رشید؛ سیده معصومه حسینی فرد؛ یاسر جمشید زهی