موضوعات = مدیریت اطلاعات(کلیات)
توسعه الگوریتم درخت تصمیم برای تشخیص سریع بیماری کووید 19 برپایه اینترنت اشیاء

دوره 8، شماره 3، مهر 1401، صفحه 387-422

10.22091/stim.2022.8367.1817

سیده زهره حسینی؛ رضا رادفر؛ امیر اشکان نصیری پور؛ علی رجب‌زاده


تدوین و اعتباریابی مقیاس سنجش رفتار اطلاعاتی در بحران

دوره 8، شماره 2، تیر 1401، صفحه 427-454

10.22091/stim.2021.6466.1511

منصور کوهی رستمی؛ مجتبی جهانی فر


نقش مدیریت تبادل اطلاعات در فرآیند پیشگیری از جرایم سایبری

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 427-450

10.22091/stim.2022.7572.1690

ابراهیم رجبی تاج امیر؛ سامان عبدالهی؛ مرتضی شعاعی


تاملی بر مدل‌های ارزیابی کتابخانه‌ای: با تاکید بر خدمات

دوره 4، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 3-30

10.22091/stim.2019.3650.1258

یعقوب نوروزی؛ فاطمه عباسی؛ زهرا حیدرنیا


آموزش و ترویج مهارت‌های شهروندی از طریق کتابخانه‌های عمومی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 85-100

10.22091/stim.2019.3568.1251

حمید قاضی زاده؛ حیدر مختاری؛ سولماز حسین زاده


میزان آمادگی دانشجویان و نگرش اساتید نسبت به پیاده سازی نظام یادگیری الکترونیکی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 157-181

10.22091/stim.2019.3790.1275

عزیز هدایتی خوشمهر؛ ابوالفضل قاسم زاده؛ شیوا ملکی


امتیاز آر.جی. در مقایسه با اچ ایندکس: مطالعه موردی

دوره 4، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 61-76

10.22091/stim.2018.3320.1224

مریم رحمانی؛ امیر رضا اصنافی؛ سیده زهرا روتن؛ مریم جان محمدی