موضوعات = ابزارهای شناخت کسب و کار
طراحی مدل کارآفرینی آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

10.22091/stim.2023.8851.1897

توحید شیرعلیپور؛ هدی سادات محسنی سهی؛ جعفر قهرمانی


ارائه مدل روابط علّی شاخص‌های زنجیره تأمین لارج با استفاده از روش دیمتل سلسله مراتبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1402

10.22091/stim.2023.8986.1919

خدیجه محمدی؛ سید محمود زنجیرچی؛ لیلا محمدی