مقاله پژوهشی
2. بررسی میزان عدم قطعیت کاربران در بازیابی اطلاعات از وب

فیروزه دوخانی؛ نجلا حریری؛ آزاده آل طاها

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.2663.1179

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف مطالعه نبود قطعیت یا نبود اطمینان درفعالیتهای جستجو و بازیابی از وب در بین کاربران بخش تالار رقومی کتابخانه ملی ایران انجام شده است. روش پژوهش: روش پژوهش پیمایشی تحلیلی و ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است که روایی و پایایی آن سنجیده شد. پرسشنامه در سه سطح، نبود قطعیت را در رابطه با فعالیتهای بازیابی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. رابطه‫ ‫میان عملکرد دانشگاه‫های برتر جهان براساس شاخص‫های علم‫سنجی و جایگاه آن‫ها در ده نظام رتبه‫ بندی بین‫ المللی

مهسا مرادیان؛ محمدامین عرفان منش؛ امیررضا اصنافی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 23-42

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.2612.1174

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف مطالعه رابطه میان عملکرد پژوهشی دانشگاه‫های برتر جهان بر اساس شاخص‌های علم‌سنجی و جایگاه آن‌ها در ده نظام رتبه‫بندی بین‫المللی انجام می‌گیرد. روش: پژوهش حاضر نوعی مطالعه کمی و همبستگی بوده و با استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی انجام می گیرد. جامعه‫ی این پژوهش شامل ده نظام رتبه‫بندی دانشگاهی بین‫المللی بوده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. بررسی مولفه‌های موثر بر اشتراک دانش کارکنان وب‌سایت‌ها (مورد مطالعه: کتابخانه‌های دانشگاهی اصفهان)

مهدی محمدی؛ وحید شریفی؛ یعقوب نوروزی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 43-70

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.2581.1172

چکیده
  هدف: این پژوهش به‌منظور بررسی وضعیت عوامل سه‌گانه موثر بر اشتراک دانش شامل ابزارهای فناوری اطلاعات، عوامل انسانی و سازمانی در وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهی انجام گرفته است. روش‌شناسی: روش پژوهش پیمایشی-توصیفی و ابزارگردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته است. روایی پرسشنامه توسط صاحبنظران و متخصصین علم اطلاعات و دانش‌شناسی تایید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. تعیین ضریب همکاری گروهی نویسندگان مقاله‌های منتشرشده در نشریات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی طی سال‌های 1389 الی 1393

جواد بشیری؛ علیرضا بهمن آبادی؛ فردین کولائیان؛ فاطمه ذبیحی فریدیان

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 71-89

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.2570.1169

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف تعیین ضریب همکاری گروهی نویسندگان مقاله‌های منتشرشده در نشریات علمی سازمان تهدف: این پژوهش با هدف تعیین ضریب همکاری گروهی نویسندگان مقاله‌های منتشرشده در نشریات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در سال‌های 1389 الی 1393انجام شده است. شناسایی پر تولیدترین نویسندگان مقاله‌ها، جنسیت نویسندگان و الگوهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. بررسی نیازهای آموزشی دانشجویان و دانش آموختگان رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی

مهدی رحمانی؛ مریم انصاری

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 91-107

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.2548.1167

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی نیازهای آموزشی دانشجویان و دانش‌آموختگان رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی بود. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های تحلیلی-پیمایشی بود. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شهر تهران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتباطی و هوش فرهنگی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان

زهرا رجایی خوزانی؛ نرگس اورعی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 109-120

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.2694.1181

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ابعاد 5 گانه مهارت‌های ارتباطی و هوش فرهنگی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان (تحت پوشش نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور) می‌پردازد.روش پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی- همبستگی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان (تحت پوشش نهاد کتابخانه‌های ...  بیشتر