نویسنده = ������������ ������������
تحلیل کیفی الگوی رفتاری کارشناسان امنیت اطلاعات در رویارویی با تهدیدات سایبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1402

10.22091/stim.2023.9205.1933

صدیقه محمد اسماعیل؛ محمد باقر رایین آبرومند؛ داریوش مطلبی


ابعاد و مؤلفه‌های ممیزی دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 207-228

10.22091/stim.2022.7750.1712

طیبه آباش؛ فهیمه باب الحوائجی؛ داریوش مطلبی