موضوعات = سامانه های پردازش و تصمیم سازی مدیریت اطلاعات
تعداد مقالات: 3
1. الگوی چالش‌های ارائه خدمات دولتی در بستر رسانه اجتماعی(دولت الکترونیک2.0) با تمرکز بر کشورهای در حال توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1401

10.22091/stim.2021.7215.1625

محمدتقی تقوی فرد؛ رویا حجازی نیا


2. ارائه چارچوبی برای شناسایی پیشران‌های موثر روی آینده منابع درآمدی دانشگاه‌ها در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

10.22091/stim.2022.8261.1796

حمید رضا تابش مفرد؛ سیدهادی عربی؛ محمدرضا پورفخاران؛ محمد حسن ملکی