نویسنده = رضا کریمی
نقش کتابخانه‌ها و کتابداران در طراحی و ایجاد مخزن دانش سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1402

10.22091/stim.2023.8404.1823

سمانه عباسی؛ مهدی محمدی؛ رضا کریمی


سیر موضوعی و وضعیت کتب ترجمه شده در حوزه جنسیت، زنان و خانواده در ایران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 133-153

10.22091/stim.2017.2105.1140

فائزه سادات طباطبایی امیری؛ رضا کریمی؛ طیبه حاج باقریان