کلیدواژه‌ها = عملکرد شغلی
تعداد مقالات: 4
1. نقش مدیریت دانش و سواد دیجیتالی در عملکرد شغلی: سهم متغیر یادگیری سازمانی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 359-392

10.22091/stim.2020.5816.1423

محمد رزاقی؛ سلیم بلوچ؛ بهناز مهاجران


2. نقش سواد دیجیتالی و شایستگی‌های کانونی معلمان بر عملکرد شغلی آنان

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 17-42

10.22091/stim.2020.3857.1277

سید احمد حسینی؛ روح اله مهدیون؛ ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی