کلیدواژه‌ها = دانشجویان تحصیلات تکمیلی
مدیریت انتخاب پایگاه‌‌های اطلاعاتی در کتابخانه‌‌های دانشگاهی با مشارکت کاربران

دوره 9، شماره 2، تیر 1402، صفحه 265-286

10.22091/stim.2021.7120.1612

فاطمه مکی زاده؛ محبوبه فرزین یزدی؛ علیرضا افشانی