نویسنده = میترا قیاسی
کاربرد روش داده بنیاد در شناسایی الگوی عوامل علّی کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانه‌ها

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1400

10.22091/stim.2021.6545.1519

قاسم علی احسانیان؛ صفیه طهماسبی لیمونی؛ میترا قیاسی


بلوغ حکمرانی داده در کتابخانه‌های دانشگاهی استان مازندران

دوره 7، شماره 3، مهر 1400، صفحه 353-368

10.22091/stim.2020.5912.1449

صغری درزی خلردی؛ سید علی اصغر رضوی؛ میترا قیاسی