نویسنده = میترا قیاسی
تعداد مقالات: 5
1. کاربرد روش داده بنیاد در شناسایی الگوی عوامل علّی کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانه‌ها

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1400

10.22091/stim.2021.6545.1519

قاسم علی احسانیان؛ صفیه طهماسبی لیمونی؛ میترا قیاسی


3. بلوغ حکمرانی داده در کتابخانه‌های دانشگاهی استان مازندران

دوره 7، شماره 3، مهر 1400، صفحه 353-368

10.22091/stim.2020.5912.1449

صغری درزی خلردی؛ سید علی اصغر رضوی؛ میترا قیاسی