کلیدواژه‌ها = فناوری اطلاعات و ارتباطات
بررسی رابطه فناوری ارتباطات و اطلاعات و فلاکت بر فقر با رویکرد داده‌های تابلویی (پانل دیتا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

10.22091/stim.2023.9709.1982

حسن اعمی بنده قرائی؛ ابوالفضل یاوری خلیل آباد


شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت اکوسیستم‌ نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1403

10.22091/stim.2024.10508.2074

مهدی الیاسی