نویسنده = سید علی اصغر رضوی
طراحی و تبیین عوامل مؤثر بر قابلیت‌های نوآوری فناورانه (مورد مطالعه: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1400

10.22091/stim.2021.6281.1488

عباس حسین زاده؛ صفیه طهماسبی لیمونی؛ سید علی اصغر رضوی


بلوغ حکمرانی داده در کتابخانه‌های دانشگاهی استان مازندران

دوره 7، شماره 3، مهر 1400، صفحه 353-368

10.22091/stim.2020.5912.1449

صغری درزی خلردی؛ سید علی اصغر رضوی؛ میترا قیاسی