کلیدواژه‌ها = ایران
مسائل، چالش‌ها و حوزه‌‌های موضوعی آینده‌ی علم اطلاعات و دانش‌شناسی در ایران: تحلیل دیدگاه‌های متخصصان این حوزه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1401

10.22091/stim.2022.7711.1704

فرزانه قنادی نژاد؛ فریده عصاره؛ محمدرضا قانع


طراحی مدل استقرار مدیریت منابع انسانی سبز در سازمان‌های دولتی کشور

دوره 8، شماره 2، تیر 1401، صفحه 73-114

10.22091/stim.2021.6419.1506

مجتبی حاجی زاده فارسون؛ محسن جاجرمی زاده؛ علی محتشمی


جریمه دیرکرد منابع امانتی کتابخانه‌ها: چالش‌ها و راهکارها

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 89-106

10.22091/stim.2020.5294.1378

مریم بابازاده؛ مریم صراف زاده؛ نادر نقشینه