کلیدواژه‌ها = اشتراک دانش
مستندسازی و به اشتراک‌گذاری دانش در پارک‌های علم و فن‌آوری دانشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1401

10.22091/stim.2022.8399.1821

محمد سروری؛ محمد Zerehsaz؛ محمد حسن زاده؛ سمیه سادات آخشیک


شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اشتراک گذاری دانش در شرکت های نرم افزاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1402

10.22091/stim.2023.10146.2043

رضا کریمی؛ محمدرضا نصیری