کلیدواژه‌ها =  مدیریت دانش
شناسایی اجزای ضروری موثر بر استخراج هوشمند دانش در سازمان‌‌ها: مطالعه فراترکیب

دوره 9، شماره 2، تیر 1402، صفحه 167-200

10.22091/stim.2022.7502.1679

میلا ملک الکلامی؛ محمد حسن زاده؛ عاطفه شریف؛ منصور رزقی


ابعاد و مؤلفه‌های ممیزی دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 207-228

10.22091/stim.2022.7750.1712

طیبه آباش؛ فهیمه باب الحوائجی؛ داریوش مطلبی


ارائه و ارزیابی مدل مدیریت دانش طب بومی در منطقه مکران

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 381-414

10.22091/stim.2020.5186.1370

بهزاد دهواری؛ نصرت ریاحی نیا؛ حسن محمودی توپکانلو


ارائه چارچوبی برای کاربردهای یادگیری ماشین در مدیریت دانش سازمانی

دوره 8، شماره 3، مهر 1401، صفحه 55-80

10.22091/stim.2021.7353.1643

برانوش حسین پور؛ جلال رضایی نور؛ حسین عموزادخلیلی


تدوین الگوی مدیریت دانش در شهرداری‌های کلانشهرهای ایران

دوره 8، شماره 2، تیر 1401، صفحه 468-483

10.22091/stim.2020.6084.1460

سید محمد میرزمانی؛ زهرا اباذری؛ نجلا حریری؛ نصرت ریاحی نیا