کلیدواژه‌ها = مدیریت اطلاعات
نقش مدیریت تبادل اطلاعات در فرآیند پیشگیری از جرایم سایبری

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 427-450

10.22091/stim.2022.7572.1690

ابراهیم رجبی تاج امیر؛ سامان عبدالهی؛ مرتضی شعاعی


جستاری بر تعاریف، رویکردها و پیشینه‌ی مدیریت اطلاعات شخصی

دوره 1، شماره 1، دی 1394، صفحه 5-48

10.22091/stim.2015.607

مرتضی کوکبی؛ آیدا مجاور؛ غلامرضا حیدری؛ محمدرضا شکاری