کلیدواژه‌ها = شبکه‌های اجتماعی
متاورس و سرنوشت سامانه‌های اطلاعاتی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 7-14

10.22091/stim.2022.2139

محمد حسن زاده


منطق درآمدزایی شبکه‌های اجتماعی: ارزیابی تطبیقی

دوره 6، شماره 4، دی 1399، صفحه 79-114

10.22091/stim.2019.4097.1299

مرتضی نبی میبدی؛ حمید رضا خدمتگزار؛ سیروس علیدوستی