کلیدواژه‌ها = شبکه‌های اجتماعی
مدل مبتنی بر بازی‌وارسازی در بستر شبکه‌های اجتماعی به منظور شناخت تفکر افراد: مورد مطالعه تاکسی‌های اینترنتی در ایران

دوره 9، شماره 2، تیر 1402، صفحه 241-264

10.22091/stim.2022.8207.1790

کامران فرج‌زاده؛ محمدتقی تقوی فرد؛ عباس طلوعی اشلقی؛ علیرضا رشیدی کمیجان


متاورس و سرنوشت سامانه‌های اطلاعاتی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 7-14

10.22091/stim.2022.2139

محمد حسن زاده


منطق درآمدزایی شبکه‌های اجتماعی: ارزیابی تطبیقی

دوره 6، شماره 4، دی 1399، صفحه 79-114

10.22091/stim.2019.4097.1299

مرتضی نبی میبدی؛ حمید رضا خدمتگزار؛ سیروس علیدوستی