موضوعات = اطلاعات و ارتباطات
تعداد مقالات: 7
1. پیش بینی اعتیاد به اینترنت براساس اهمال کاری تحصیلی، احساس تنهایی و مدیریت زمان در دانشجویان دانشگاه قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1400

10.22091/stim.2022.7585.1696

فاطمه مصباح مقدم؛ سهراب عبدی زرین


2. بررسی روابط بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی و جو اخلاقی در میان کتابداران با استفاده از الگویابی معادلات ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1401

10.22091/stim.2020.5756.1410

صالح رحیمی؛ فرامرز سهیلی؛ وجیهه ناصری؛ سارا بهرامی نیا


4. تدوین و اعتباریابی مقیاس سنجش رفتار اطلاعاتی در بحران

دوره 8، شماره 2، تیر 1401، صفحه 427-454

10.22091/stim.2021.6466.1511

منصور کوهی رستمی؛ مجتبی جهانی فر