موضوعات = اطلاعات و ارتباطات
چارچوب ارتقای مهارت‌های سواد اطلاعاتی برای کتابخانه‌های عمومی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1402

10.22091/stim.2023.9344.1945

بتول کیخا؛ امیر غائبی


تدوین و اعتباریابی مقیاس سنجش رفتار اطلاعاتی در بحران

دوره 8، شماره 2، تیر 1401، صفحه 427-454

10.22091/stim.2021.6466.1511

منصور کوهی رستمی؛ مجتبی جهانی فر