کلیدواژه‌ها = کتابخانه‌های دانشگاهی
تحول در نقش کتابخانه‌های دانشگاهی در پی شیوع همه‌گیری کووید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1401

10.22091/stim.2022.8352.1814

صدیقه شاکری؛ اعظم نجف قلی‌نژاد


بررسی نقش نگرش مدیران به تغییر و توسعه منابع انسانی با مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1402

10.22091/stim.2023.9528.1969

مرضیه یاری زنگنه


بلوغ حکمرانی داده در کتابخانه‌های دانشگاهی استان مازندران

دوره 7، شماره 3، مهر 1400، صفحه 353-368

10.22091/stim.2020.5912.1449

صغری درزی خلردی؛ سید علی اصغر رضوی؛ میترا قیاسی