کلیدواژه‌ها = علم‌سنجی
علم‌سنجی و تجزیه‌‌و‌‌تحلیل روند پژوهش‌‌ها در حوزه انقلاب صنعتی چهارم و کیفیت0/4

دوره 9، شماره 2، تیر 1402، صفحه 133-166

10.22091/stim.2022.7738.1707

زهرا خوش سپهر؛ مسلم علی‌محمدلو؛ علی محمدی؛ حبیب الله رعنایی کردشولی


تحلیل علم‌سنجی تولیدات علمی در حوزه تمدن اسلامی

دوره 5، شماره 3، مهر 1398، صفحه 33-65

10.22091/stim.2019.1488

علی شرفی؛ علی شقاقی؛ محمدرضا پاشنگ