دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 9، اسفند 1396، صفحه 1-200 

مقاله پژوهشی

2. بررسی میزان عدم قطعیت کاربران در بازیابی اطلاعات از وب

صفحه 1-22

10.22091/stim.2018.2663.1179

فیروزه دوخانی؛ نجلا حریری؛ آزاده آل طاها