موضوعات = مدیریت فناوری اطلاعات
ارزیابی بلوغ هوشمندی کسب وکار کتابخانه های دانشگاهی ؛ با رویکرد علم طراحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1401

10.22091/stim.2022.8522.1847

معصومه آدینه؛ علیرضا حسن زاده؛ محمد حسن زاده؛ علی اصغر پورعزت


روابط علّی سیاست‌ها و برنامه‌های شهروند سایبری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

10.22091/stim.2023.8928.1907

قدرت الله محمدی؛ محمد رزاقی؛ اشکان رحمانی


ارائه مدل بازاریابی شبکه اجتماعی مبتنی بر استراتژِی واقعیت افزوده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1402

10.22091/stim.2023.9854.2000

شیرزاد شیرزاد روشن چسلی؛ سیّد علیرضا موسوی؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی؛ محمدعلی عبدالوند


ارائه چارچوب بلوغ تحول دیجیتال در صنعت بیمه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1403

10.22091/stim.2024.10091.2033

محمدصادق آباده؛ سید ابوالقاسم میرا؛ ایوب محمدیان


تبیین نقش میانجی چابکیِ سازمانی بر رابطۀ بین حاکمیت فناوری اطلاعات و بهره‌وری دانش در اداره کل راه و شهرسازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1403

10.22091/stim.2024.10593.2086

علیرضا تشکریان جهرمی؛ عبدالباسط مرادزاده


تحلیل کیفی الگوی رفتاری کارشناسان امنیت اطلاعات در رویارویی با تهدیدات سایبری

دوره 9، شماره 4، دی 1402، صفحه 419-457

10.22091/stim.2023.9205.1933

محمد باقر رایین آبرومند؛ صدیقه محمد اسماعیل؛ داریوش مطلبی


بررسی پیشایندها و پیامدهای هوشمندی فروش لوازم و تجهیزات ورزشی در متاورس

دوره 9، شماره 3، مهر 1402، صفحه 196-161

10.22091/stim.2023.9386.1949

شیرزاد روشن چسلی؛ سیّد علیرضا موسوی؛ کامبیز حیدرزاده؛ محمدعلی عبدالوند


تدوین مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت فناوری اطلاعات در ایران

دوره 9، شماره 2، تیر 1402، صفحه 59-84

10.22091/stim.2022.8526.1851

حسین نوروزی؛ حامد خامه چی؛ فاطمه نریمانی


فرمول‌بندی پرسش جستجو در کودکان و نوجوانان: مرور نظام‌مند

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 45-80

10.22091/stim.2022.7979.1755

زهرا تهوری؛ مهدیه میرزابیگی


واکاوی نقش واسطۀ ظرفیت جذب دانش در تأثیر فرهنگ نوآوری بر چابکی منابع انسانی

دوره 7، شماره 4، دی 1400، صفحه 149-172

10.22091/stim.2021.6528.1517

مهیم تاش؛ عبدالله ساعدی؛ حسن غفاری؛ گلبهار پورانجنار؛ فرحناز آهنگ