موضوعات = سازماندهی اطلاعات
شناسایی مؤلفه‌های حکمرانی داده در بافت سازمانی: فراترکیب متون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.22091/stim.2022.7660.1705

فرحناز فتح اله زاده؛ نجلا حریری؛ آرمان ساجدی نژاد؛ فهیمه باب الحوائجی؛ رؤیا پورنقی


شناسایی عوامل موثر بهبود ربط در بازیابی اطلاعات در شبکه های اجتماعی علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1401

10.22091/stim.2021.6132.1465

مجید شیرزاد؛ افشین موسوی چلک؛ ثریا ضیائی؛ فرامرز سهیلی؛ مریم سلامی


چارچوب حکمرانی داده در مراکز تبادل داده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1401

10.22091/stim.2022.7668.1700

علی معینی؛ محمدرضا مرتضوی؛ آرمان ساجدی نژاد


طراحی و اعتبارسنجی مدلی جهت ارزیابی وضعیت داده باز نهادهای دولتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1402

10.22091/stim.2023.9255.1935

مجتبی مازوچی؛ محمدحسین خانی؛ محمد مرادی


حکمرانی سازمانی از منظر کلریویت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1402

10.22091/stim.2024.10093.2037

علی شعبانی؛ علی شرفی


جایگاه پسا دکترا در ایران در مقایسه با سایر کشورهای منتخب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

10.22091/stim.2024.10309.2058

مهدی رمضانی؛ احسان احتشام نژاد؛ رضا نقی زاده


توسعه یک روش انتخاب مشخصه مبتنی بر نظریه اطلاعات و الگوریتم ژنتیک

دوره 9، شماره 3، مهر 1402، صفحه 32-7

10.22091/stim.2023.8708.1877

مهدی جباری؛ جلال رضائی نور؛ امیرحسین اکبری


استنتاج خودکار روابط بین اصطلاحات در اصطلاح‌نامه‌ فارسی علوم اسلامی با استفاده از شبکه‌های پیچشی گرافی

دوره 9، شماره 3، مهر 1402، صفحه 102-75

10.22091/stim.2023.8958.1912

سید ابوالحسن نظام دوست؛ علی عظیمی؛ امیر جلالی بیدگلی؛ نصرت‌علی اشرفی پیامن


ارائه شبکه پیچیده بدون مقیاس با الگوی ترکیب لایه‌‌ای زبان فارسی

دوره 9، شماره 3، مهر 1402، صفحه 215-240

10.22091/stim.2022.8590.1858

علی سرآبادانی؛ خیراله رهسپارفرد؛ سپیده چهره


روند موضوعی حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی در مجلات معتبر داخلی براساس مدل LDA

دوره 9، شماره 2، تیر 1402، صفحه 31-58

10.22091/stim.2022.8532.1853

حانیه غلامی ثالث فعال؛ حسن بهزادی؛ مهدی چم پور