موضوعات = مدیریت دانش
نقش فناوری اطلاعات در استقرار مدیریت دانش در حوزة حمل‌ونقل عمومی شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 فروردین 1401

10.22091/stim.2022.7645.1697

فریبرز درودی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ آرزو محمدی کیا


مدیریت دانش در بانک‌ها و موسسات مالی، فرصت‌ها و کارکردها: مرور نظام‌مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1401

10.22091/stim.2021.6495.1515

فاطمه خوشنود؛ نجلا حریری؛ فهیمه بابا الحوائجی؛ محمد حسن زاده


مطالعه رابطه نفوذ اجتماعی با بهره وری و کارایی در بین پژوهشگران حوزه مدیریت دانش از دیدگاه علم‌سنجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1401

10.22091/stim.2021.6878.1572

افسانه حاضری؛ فاطمه مکی زاده؛ فرامرز سهیلی؛ زکیه زارع زردینی


مستندسازی و به اشتراک‌گذاری دانش در پارک‌های علم و فن‌آوری دانشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1401

10.22091/stim.2022.8399.1821

محمد سروری؛ محمد Zerehsaz؛ محمد حسن زاده؛ سمیه سادات آخشیک


نقش کتابخانه‌ها و کتابداران در طراحی و ایجاد مخزن دانش سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1402

10.22091/stim.2023.8404.1823

سمانه عباسی؛ مهدی محمدی؛ رضا کریمی


بررسی مفهوم دانش هنری و مولفه های آن: مروری دامنه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

10.22091/stim.2023.9868.2002

نرگس خانی؛ عبدالحسین فرجپهلو؛ مرتضی کوکبی؛ شهناز خادمی زاده


طراحی مدل بهسازی منابع انسانی مبتنی بر رایانش ابری (مطالعه موردی: بانک تجارت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1402

10.22091/stim.2023.9683.1980

عبدالعظیم دولدی؛ علیرضا مزیدی؛ محمدباقر گرجی


شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اشتراک گذاری دانش در شرکت های نرم افزاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1402

10.22091/stim.2023.10146.2043

رضا کریمی؛ محمدرضا نصیری


شناسایی سطوح تجاری‌سازی دانش در نظام آموزش عالی ایران و اعتباریابی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1402

10.22091/stim.2023.9918.2008

امیرحسین محمودی؛ فرشته علیزاده؛ مهدی محمودی


واکاوی وضعیت مدیریت دانش در بدنه پژوهشهای علم اطلاعات و دانش شناسی: مرور نظام‌مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1402

10.22091/stim.2024.9960.2012

سمیه سادات آخشیک


شناسایی عناصر و ویژگی‌های خلق دانش هنری از نگاه هنرمندان ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1402

10.22091/stim.2024.10137.2040

نرگس خانی؛ عبدالحسین فرجپهلو؛ مرتضی کوکبی؛ شهناز خادمی زاده


الگوی سرریز دانش در میان شرکت های دانش بنیان نانو و بایو فناوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1403

10.22091/stim.2024.10033.2025

مرضیه تهم؛ صدیقه محمد اسماعیل؛ فاطمه نوشین فرد


طراحی مدل کسب و کار اینترنتی برای کارگزاران دانش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1403

10.22091/stim.2024.9666.1977

آزاده اسدیان؛ داریوش مطلبی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ نجلا حریری


شناسایی مولفه‌های رفتار اطلاع‌جویی مشارکتی پژوهشگران در خصوص دانش بومی(مطالعه موردی: منطقه ترکمن صحرا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1403

10.22091/stim.2024.10425.2068

هاجر زارعی؛ سردار سارلی؛ سید رسول تودار


ارزیابی عملکرد کشورهای اتحادیه اروپا، بر مبنای مدیریت دانش سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1403

10.22091/stim.2024.10331.2061

مریم پیری اردکانی؛ حبیب زارع احمدآبادی؛ حمیدرضا جواهریان؛ پوریا مالکی نژاد


ارائه مدل مفهومی عوامل مؤثر بر سرعت انتشار نشریات (مورد مطالعه: نشریات حوزه موضوعی علوم انسانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1403

10.22091/stim.2024.10772.2102

فاطمه بهلول؛ شهناز خادمی زاده؛ منصور کوهی رستمی؛ رقیه قضاوی


تأثیر نظام مدیریت دانش و تسهیم دانش بر عملکرد و وفاداری کتابداران

دوره 10، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 239-264

10.22091/stim.2024.10054.2027

علی بیرانوند؛ مرتضی محمدی استانی؛ سارا قناعتیان


بررسی چگونگی تأثیر مدیریت دانش در استقرار صنعت 4.0 در صنعت لوازم خانگی کشور

دوره 9، شماره 4، دی 1402، صفحه 261-292

10.22091/stim.2023.8723.1888

مهران ضیائیان؛ علی مروتی شریف آبادی؛ سید حیدر میرفخرالدینی؛ سید محمود زنجیرچی