کلیدواژه‌ها = کتابداران
بررسی نقش سواد رسانه‌ای درتوانایی تشخیص اخبار جعلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1401

10.22091/stim.2021.6194.1472

زهره عزیزی؛ محمود مرادی


تأثیر نظام مدیریت دانش و تسهیم دانش بر عملکرد و وفاداری کتابداران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1403

10.22091/stim.2024.10054.2027

علی بیرانوند؛ مرتضی محمدی استانی؛ سارا قناعتیان


تأثیر اعتماد سازمانی و انگیزه فردی بر انتقال دانش ضمنی کارکنان کتابخانه‌‌های عمومی

دوره 8، شماره 3، مهر 1401، صفحه 341-364

10.22091/stim.2021.7182.1623

علی بیرانوند؛ زهرا رفیعی؛ مریم گلشنی؛ علی شجاعی‌‌فرد


تحلیل دیدگاه کتابداران و ارزیابی بخش مدیریت ورود اطلاعات در نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای درون‌سازمانی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 81-104

10.22091/stim.2019.1378

سحر حبیبی؛ محسن زین‌العابدینی؛ امیررضا اصنافی؛ ابراهیم عمرانی


رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با رضایت شغلی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی ایران

دوره 3، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 75-94

10.22091/stim.2017.1901.1132

حامد آقاجانی کوپائی؛ لیلا نعمتی انارکی؛ فروزان عشوری مهرنجانی


کتابخانه ها و کتابداران در عصر موک

دوره 2، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 11-32

10.22091/stim.2016.655

مریم صراف زاده