نمایه نویسندگان

آ

 • آخشیک، سمیه سادات خط فارسی در گنج: واکاوی تأثیر مسائل صرف، معنا و رسم‌‌الخط بر بازیابی اطلاعات در پایگاه اطلاعات علمی ایران [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 193-220]
 • آرین فر، مجتبی بررسی تاثیر مکانیسم‌های فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان با نقش دوسوتوانی فناوری اطلاعات (مطالعه موردی: کارکنان شرکت هلدینگ تدبیر) [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 169-202]
 • آزادی حاجی آبادی، الهه شناسایی و تحلیل نسبت حوزه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی با مسائل استان کرمانشاه از دیدگاه استادان و دانش‌‌آموختگان این حوزه [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 386-365]

ا

 • اباذری، زهرا تدوین الگوی مدیریت دانش در شهرداری‌های کلانشهرهای ایران [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 468-483]
 • ابراهیم زاده دستجردی، رضا طراحی ره‌‌نگاشت فناوری اطلاعات سازمانی (مورد مطالعه: بانک مجازی سازمانی) [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 301-338]
 • ابراهیمی، اسماعیل شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد توسعه فناوری اطلاعات در مدیریت منابع انسانی با رویکرد چابکی سازمانی: یک رهیافت فازی [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 329-358]
 • ابوالقاسم مسلمان، طاهره رابطه تعلق خاطر پرستاران با مدیریت دانش (مورد مطالعه: بیمارستان فیروزآبادی شهر تهران) [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 251-282]
 • اجاقی، حامد بررسی مقایسه‌ای الگوی همکاری دانشگاه، صنعت و دولت در تحقیقات علمی هوش مصنوعی ایران، چین و آمریکا [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 45-74]
 • اسماعیلی، مهدی ارائه رویکرد ترکیبی مبتنی بر یادگیری عمیق و یادگیری ماشین جهت تشخیص اخبار جعلی: مطالعه موردی اخبار فارسی در حوزه کرونا ویروس [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 283-316]
 • اشرفی ریزی، حسن روند جهانی جستجو در زمینه درمان با سلول‌های بنیادی بر اساس تحلیل گوگل ترندز [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 145-168]
 • اعتباریان خوراسگانی، اکبر طراحی ره‌‌نگاشت فناوری اطلاعات سازمانی (مورد مطالعه: بانک مجازی سازمانی) [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 301-338]
 • افشارکاظمی، محمدعلی ارائه رویکرد ترکیبی مبتنی بر یادگیری عمیق و یادگیری ماشین جهت تشخیص اخبار جعلی: مطالعه موردی اخبار فارسی در حوزه کرونا ویروس [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 283-316]
 • اقدسی، محمد شناسایی مشکلات دانشی فرآیند مرکز تماس بر پایه فرآیند‌کاوی (مطالعه موردی: مرکز تماس 122 سازمان آب ‌و ‌فاضلاب استان تهران) [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 115-144]
 • اکبری، حمید بررسی تاثیر مدیریت دانش و سرمایه‌های فکری در کسب مزیت رقابتی و اولویت‌بندی آن به روش AHP (مورد مطالعه: شرکت بیمه ایران) [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 373-404]
 • التماسی، معصومه چالش‌های استفاده از اپلیکیشن‌های کتابخانه‌ای در کتابخانه‌های دانشگاهی (مطالعه موردی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران) [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 23-44]
 • التماسی، مهشید چالش‌های استفاده از اپلیکیشن‌های کتابخانه‌ای در کتابخانه‌های دانشگاهی (مطالعه موردی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران) [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 23-44]
 • امامی، علیرضا خط فارسی در گنج: واکاوی تأثیر مسائل صرف، معنا و رسم‌‌الخط بر بازیابی اطلاعات در پایگاه اطلاعات علمی ایران [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 193-220]
 • امینی، مصطفی ارائه یک متدولوژی بهبودیافته برای تحول دیجیتالِ مدل کسب‌و‌کار [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 393-426]
 • ایمانی کیا، زهرا بررسی و رتبه‌‌بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌‌سازی مدیریت دانش در کتابخانه‌‌های دانشگاهی استان گلستان در سال 1396 [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 73-96]

ب

 • بابایی فارسانی، میثم تحلیل ارتباط بین رهبری دانش‌‌محور، کیفیت نوآوری، مدیریت دانش مشتری و عملکرد شرکت‌‌های کوچک و متوسط فعال در صنعت غذایی استان چهار محال و بختیاری [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 381-408]
 • بازایی، قاسمعلی ارائه رویکرد ترکیبی مبتنی بر یادگیری عمیق و یادگیری ماشین جهت تشخیص اخبار جعلی: مطالعه موردی اخبار فارسی در حوزه کرونا ویروس [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 283-316]
 • بلوچ، سلیم نقش مدیریت دانش و سواد دیجیتالی در عملکرد شغلی: سهم متغیر یادگیری سازمانی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 359-392]
 • بهرامی نیا، سارا الگوی ساختاری توسعه فرهنگی در کتابخانه‌‌های عمومی [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 423-454]
 • بهروزفر، هدایت عوامل موثر بر اشتراک‌‌گذاری داده‌‌های پژوهشی در میان پژوهشگران حوزه فنی و مهندسی ایران [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 177-200]
 • بیات، بهروز شناسایی عوامل تحولات آینده فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) موثر بر مهندسی دانش سازمانی در سازمان‌های دانش‌بنیان [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 251-270]
 • بیرانوند، علی تأثیر اعتماد سازمانی و انگیزه فردی بر انتقال دانش ضمنی کارکنان کتابخانه‌‌های عمومی [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 341-364]

پ

 • پرتوی، ابراهیم ارائه یک سیستم تصمیم‌یار برای مقاوم‌سازی بخش بانکی با رویکرد تاب‌آوری [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 289-316]

ت

 • تقوی، حسین مدل ساختاری عوامل مؤثر بر خودکارآمدی اطلاعاتی عاملان آموزشی [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 113-130]
 • تقوی فرد، محمدتقی الگوی چالش‌های ارائه خدمات دولتی در بستر رسانه اجتماعی (دولت الکترونیک2.0) با تمرکز بر کشورهای در حال توسعه [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 317-340]

ج

 • جاجرمی زاده، محسن طراحی مدل استقرار مدیریت منابع انسانی سبز در سازمان‌های دولتی کشور [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 73-114]
 • جباری، لیلا مهارت سواد دیجیتالی کارکنان و رابطه آن با توانمندسازی آنان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی) [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 221-244]
 • جمالی زاده، حمزه امکان‌سنجی به‌کارگیری سامانه بازشناسی با امواج رادیویی (آر.اف.آی.دی.) با بهره‌گیری از شاخص اولویت‌بندی براساس شباهت به راه‌حل ایده‌آل (تاپسیس) در کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 163-186]
 • جنوی، المیرا تاثیر اطلاع‌‌رسانی و آموزش از طریق شبکه‌‌های اجتماعی در میزان آگاهی عمومی جامعه در زمان همه‌‌گیری کووید-19 (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 45-72]
 • جهانگیرنیا، حسین ارائه یک سیستم تصمیم‌یار برای مقاوم‌سازی بخش بانکی با رویکرد تاب‌آوری [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 289-316]
 • جهانی فر، مجتبی تدوین و اعتباریابی مقیاس سنجش رفتار اطلاعاتی در بحران [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 427-454]
 • جوان امانی، ودود بررسی تاثیر مدیریت دانش و سرمایه‌های فکری در کسب مزیت رقابتی و اولویت‌بندی آن به روش AHP (مورد مطالعه: شرکت بیمه ایران) [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 373-404]

چ

 • چاوشی، سید کاظم ارائه یک سیستم تصمیم‌یار برای مقاوم‌سازی بخش بانکی با رویکرد تاب‌آوری [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 289-316]

ح

 • حاجی زاده فارسون، مجتبی طراحی مدل استقرار مدیریت منابع انسانی سبز در سازمان‌های دولتی کشور [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 73-114]
 • حاصلی، داود اولویت‌‌بندی اقدامات کتابخانه‌های عمومی ایران در جهت افزایش رضایت کلی کاربران براساس مدل کانو و تأثیر عملکرد نامتقارن [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 359-380]
 • حجازی نیا، رویا الگوی چالش‌های ارائه خدمات دولتی در بستر رسانه اجتماعی (دولت الکترونیک2.0) با تمرکز بر کشورهای در حال توسعه [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 317-340]
 • حریری، نجلا تدوین الگوی مدیریت دانش در شهرداری‌های کلانشهرهای ایران [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 468-483]
 • حسن زاده، محمد ارائه یک متدولوژی بهبودیافته برای تحول دیجیتالِ مدل کسب‌و‌کار [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 393-426]
 • حسن زاده، محمد متاورس و سرنوشت سامانه‌های اطلاعاتی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 7-14]
 • حسن زاده، محمد متاورس، فرادانشگاه و آینده آموزش عالی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 7-22]
 • حسن زاده، محمد تکمیل نقشه ژنوم انسان و گشایشی بزرگ پیش روی مدیریت دانش [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 24-7]
 • حسن زاده، محمد عامل‌های هوشمند و تسهیلات مدیریت دانش: چت جی پی تی و بعد از آن [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 7-22]
 • حسن زاده، محمد اولویت‌‌بندی اقدامات کتابخانه‌های عمومی ایران در جهت افزایش رضایت کلی کاربران براساس مدل کانو و تأثیر عملکرد نامتقارن [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 359-380]
 • حسین پور، برانوش ارائه چارچوبی برای کاربردهای یادگیری ماشین در مدیریت دانش سازمانی [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 55-80]
 • حسینی، سیده زهره توسعه الگوریتم درخت تصمیم برای تشخیص سریع بیماری کووید 19 برپایه اینترنت اشیاء [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 387-422]
 • حسینی بامکان، سید مجتبی بررسی سناریوهای استقرار دانش سبز در شهرداری‌ها (مورد مطالعه: شهرداری اصفهان) [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 131-162]
 • حسینی زاده، فاطمه بررسی قابلیت‌‌های شرکت‌‌های داخلی دارای محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی با قابلیت استفاده در حوزه فعالیت‌‌های کتابداری [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 405-426]
 • حقیقت منفرد، جلال تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر توسعه مدیریت دانش در جهاد دانشگاهی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 257-288]
 • حمیدی، فاطمه شناسایی و رتبه‌بندی عوامل انگیزشی معنوی موثر در استقرار مدیریت دانش (با استفاده از تکنیک دیمتل فازی) [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 185-212]
 • حیدری، غلامرضا شناسایی و تحلیل نسبت حوزه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی با مسائل استان کرمانشاه از دیدگاه استادان و دانش‌‌آموختگان این حوزه [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 386-365]

خ

 • خادمی زاده، شهناز بررسی وضعیت ترجمان دانش اعضای هیأت علمی: مطالعه موردی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 455-479]
 • خاصه، علی اکبر مقایسه دیدگاه کتابداران و کاربران کتابخانه در مورد وضعیت مدیریت دانش مشتری: مطالعه موردی کتابخانه‌های عمومی استان همدان [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 203-230]
 • خالق خواه، علی مدل ساختاری عوامل مؤثر بر خودکارآمدی اطلاعاتی عاملان آموزشی [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 113-130]
 • خرم آبادی آرانی، محمدرضا مروری بر هستان‌نگارهای ایرانی به‌منظور بازیابی معنایی اطلاعات فارسی از منظر تحلیلی [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 201-232]
 • خلیل پور، طاهره درک کاربرد رسانه‌‌های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبائی با مدل انتظار استفاده و رضامندی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 117-142]
 • خندان، محمد رابطه تعلق خاطر پرستاران با مدیریت دانش (مورد مطالعه: بیمارستان فیروزآبادی شهر تهران) [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 251-282]
 • خورموجی، علی اکبر طراحی ره‌‌نگاشت فناوری اطلاعات سازمانی (مورد مطالعه: بانک مجازی سازمانی) [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 301-338]

د

 • داودی، حمیدرضا تحلیل استنادهای ویکی‌‌پدیا به مجله‌‌های انگلیسی‌‌زبان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 15-44]
 • دخش، سارا بررسی وضعیت ترجمان دانش اعضای هیأت علمی: مطالعه موردی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 455-479]
 • درودی، فریبرز امکان‌سنجی به‌کارگیری سامانه بازشناسی با امواج رادیویی (آر.اف.آی.دی.) با بهره‌گیری از شاخص اولویت‌بندی براساس شباهت به راه‌حل ایده‌آل (تاپسیس) در کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 163-186]
 • دستاران، مراد طراحی الگوی ارزیابی و ارتقاء مهارت‌‌های اطلاعات و ارتباطات کتابداران کتابخانه‌های عمومی (مطالعه موردی: استان خوزستان) [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 317-346]
 • دیرین، فاطمه مدل ساختاری عوامل مؤثر بر خودکارآمدی اطلاعاتی عاملان آموزشی [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 113-130]

ر

 • رادفر، حمیدرضا ترسیم وضعیت استارت‌آپ‌های حوزه‌ مطبوعات در ایران و ارائه سناریوهای توسعه [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 347-372]
 • رادفر، رضا توسعه الگوریتم درخت تصمیم برای تشخیص سریع بیماری کووید 19 برپایه اینترنت اشیاء [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 387-422]
 • رجب‌زاده، علی توسعه الگوریتم درخت تصمیم برای تشخیص سریع بیماری کووید 19 برپایه اینترنت اشیاء [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 387-422]
 • رجبی تاج امیر، ابراهیم نقش مدیریت تبادل اطلاعات در فرآیند پیشگیری از جرایم سایبری [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 427-450]
 • رجبی فرجاد، حاجیه بررسی تاثیر مکانیسم‌های فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان با نقش دوسوتوانی فناوری اطلاعات (مطالعه موردی: کارکنان شرکت هلدینگ تدبیر) [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 169-202]
 • رحیمی، صالح نقش آموزش سواد بصری بر مهارت‎های یادگیری کودکان 10-7 ساله مراجعه‎کننده به کتابخانه‌ عمومی محمد رسول‌الله جوانرود [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 271-290]
 • رحیمی راد، زهره بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی در شرکت گاز ایران [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 213-250]
 • رزاقی، محمد نقش مدیریت دانش و سواد دیجیتالی در عملکرد شغلی: سهم متغیر یادگیری سازمانی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 359-392]
 • رضایی نور، جلال ارائه چارچوبی برای کاربردهای یادگیری ماشین در مدیریت دانش سازمانی [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 55-80]
 • رفیعی، زهرا تأثیر اعتماد سازمانی و انگیزه فردی بر انتقال دانش ضمنی کارکنان کتابخانه‌‌های عمومی [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 341-364]
 • رنجبران، منیره چالش‌های استفاده از اپلیکیشن‌های کتابخانه‌ای در کتابخانه‌های دانشگاهی (مطالعه موردی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران) [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 23-44]
 • رنجبرفرد، مینا شناسایی مشکلات دانشی فرآیند مرکز تماس بر پایه فرآیند‌کاوی (مطالعه موردی: مرکز تماس 122 سازمان آب ‌و ‌فاضلاب استان تهران) [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 115-144]
 • ریاحی نیا، نصرت تدوین الگوی مدیریت دانش در شهرداری‌های کلانشهرهای ایران [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 468-483]

ز

 • زارعی، عاطفه شناسایی عوامل تحولات آینده فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) موثر بر مهندسی دانش سازمانی در سازمان‌های دانش‌بنیان [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 251-270]
 • زهدی، محمدحسین ارائه مدلی مبتنی بر رفتار کاربران جهت پیشنهاددهی فیلم با بهره‌‌گیری از تحلیل شبکه‌‌های اجتماعی (مورد مطالعه: سینما مارکت) [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 451-484]

س

 • سالارنژاد، علی اصغر گستره فناوری بلاکچین: یک مطالعه فراترکیب از کاربردها، مزایا، چالش‌‌ها و فناوری‌‌های مرتبط [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 245-300]
 • سپهر، فرشته طراحی الگوی ارزیابی و ارتقاء مهارت‌‌های اطلاعات و ارتباطات کتابداران کتابخانه‌های عمومی (مطالعه موردی: استان خوزستان) [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 317-346]
 • ستوده، هاجر مقایسه دیدگاه پژوهشگران حوزه فنی- مهندسی و علوم انسانی در ارتباط با اهمیت معیارهای ارسال مقاله به نشریه و میزان ربط موضوعی نتایج پیشنهادی سامانه ژورنال‌یاب رایسست [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 53-72]
 • سعدآبادی، علی اصغر بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی در شرکت گاز ایران [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 213-250]
 • سلطانی، رویا طراحی مدل توافق سطح خدمات با استفاده از نظریه داده‌بنیاد [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 291-328]
 • سلیمانی، آمنه امکان‌سنجی به‌کارگیری سامانه بازشناسی با امواج رادیویی (آر.اف.آی.دی.) با بهره‌گیری از شاخص اولویت‌بندی براساس شباهت به راه‌حل ایده‌آل (تاپسیس) در کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 163-186]
 • سلیمانی، محمدرضا روند جهانی جستجو در زمینه درمان با سلول‌های بنیادی بر اساس تحلیل گوگل ترندز [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 145-168]
 • سلیمانی روزبهانی، فاطمه بررسی مقایسه‌ای الگوی همکاری دانشگاه، صنعت و دولت در تحقیقات علمی هوش مصنوعی ایران، چین و آمریکا [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 45-74]
 • سلیمانی نژاد، عادل امکان‌سنجی به‌کارگیری سامانه بازشناسی با امواج رادیویی (آر.اف.آی.دی.) با بهره‌گیری از شاخص اولویت‌بندی براساس شباهت به راه‌حل ایده‌آل (تاپسیس) در کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 163-186]

ش

 • شبانکاره، خدیجه روند جهانی جستجو در زمینه درمان با سلول‌های بنیادی بر اساس تحلیل گوگل ترندز [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 145-168]
 • شجاعی‌‌فرد، علی تأثیر اعتماد سازمانی و انگیزه فردی بر انتقال دانش ضمنی کارکنان کتابخانه‌‌های عمومی [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 341-364]
 • شعاعی، مرتضی نقش مدیریت تبادل اطلاعات در فرآیند پیشگیری از جرایم سایبری [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 427-450]
 • شهبازی، مهری مقایسه دیدگاه کتابداران و کاربران کتابخانه در مورد وضعیت مدیریت دانش مشتری: مطالعه موردی کتابخانه‌های عمومی استان همدان [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 203-230]
 • شیخ شعاعی، حمزه بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی در شرکت گاز ایران [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 213-250]

ص

 • صادقی آرانی، زهرا ارائه مدل رضایت و وفاداری کاربران از کیفیت محتوایی و ساختاری خدمات الکترونیکی (مطالعه موردی: وب‌‌سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران) [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 143-192]
 • صیامی، زینب ترسیم نقشه تولیدات علمی در حوزه کاربرد بازاریابی در کتابخانه‌‌ها و مراکز اطلاع‌‌رسانی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 339-358]

ض

 • ضیائی، ثریا الگوی ساختاری توسعه فرهنگی در کتابخانه‌‌های عمومی [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 423-454]
 • ضیائیان، مهران بررسی سناریوهای استقرار دانش سبز در شهرداری‌ها (مورد مطالعه: شهرداری اصفهان) [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 131-162]

ط

 • طبقی، نیما شناسایی عوامل تحولات آینده فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) موثر بر مهندسی دانش سازمانی در سازمان‌های دانش‌بنیان [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 251-270]
 • طلوعی اشلقی، عباس طراحی مدل توافق سطح خدمات با استفاده از نظریه داده‌بنیاد [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 291-328]
 • طهماسبی لیمونی، صفیه تاثیر تعاملات آموزشی‌‌- ‌‌پژوهشی استاد- ‌‌دانشجو با کتابداران بر تولیدات علمی در دانشگاه مازندران با استفاده از الگویابی معادلات ساختاری [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 485-508]

ظ

 • ظهوریان نادعلی، ایمان بررسی مقایسه‌ای الگوی همکاری دانشگاه، صنعت و دولت در تحقیقات علمی هوش مصنوعی ایران، چین و آمریکا [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 45-74]

ع

 • عباداله عموقین، جعفر ترسیم نقشه تولیدات علمی در حوزه کاربرد بازاریابی در کتابخانه‌‌ها و مراکز اطلاع‌‌رسانی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 339-358]
 • عبدالهی، سامان نقش مدیریت تبادل اطلاعات در فرآیند پیشگیری از جرایم سایبری [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 427-450]
 • عبدی زرین، سهراب پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت براساس اهمال‌کاری تحصیلی، احساس تنهایی و مدیریت زمان در دانشجویان دانشگاه قم [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 409-440]
 • عصاره، فریده شناسایی رویدادهای مؤثر بر روند موضوعی پژوهش‌های آینده در علم اطلاعات و دانش‌شناسی: مطالعه دلفی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 23-52]
 • عظیمی، محمدحسن بررسی قابلیت‌‌های شرکت‌‌های داخلی دارای محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی با قابلیت استفاده در حوزه فعالیت‌‌های کتابداری [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 405-426]
 • علیپور حافظی، مهدی درک کاربرد رسانه‌‌های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبائی با مدل انتظار استفاده و رضامندی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 117-142]
 • عموزادخلیلی، حسین ارائه چارچوبی برای کاربردهای یادگیری ماشین در مدیریت دانش سازمانی [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 55-80]

غ

 • غدیری نیا، مائده رهیافتی به کاربست مفهوم سواد بصری در آموزش با بهره‌‌گیری از اهداف آموزشی بلوم [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 25-54]
 • غلامی جمکرانی، رضا ارائه یک سیستم تصمیم‌یار برای مقاوم‌سازی بخش بانکی با رویکرد تاب‌آوری [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 289-316]

ف

 • فتاحی فر، هلاله نقش آموزش سواد بصری بر مهارت‎های یادگیری کودکان 10-7 ساله مراجعه‎کننده به کتابخانه‌ عمومی محمد رسول‌الله جوانرود [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 271-290]
 • فتح اللهی چالشتری، سهیلا تحلیل ارتباط بین رهبری دانش‌‌محور، کیفیت نوآوری، مدیریت دانش مشتری و عملکرد شرکت‌‌های کوچک و متوسط فعال در صنعت غذایی استان چهار محال و بختیاری [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 381-408]
 • فخراحمد، سیدمصطفی مقایسه دیدگاه پژوهشگران حوزه فنی- مهندسی و علوم انسانی در ارتباط با اهمیت معیارهای ارسال مقاله به نشریه و میزان ربط موضوعی نتایج پیشنهادی سامانه ژورنال‌یاب رایسست [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 53-72]
 • فدوی، احمد چالش‌های حقوقی کتابخانه‌های دیجیتالی برخط [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 231-256]
 • فرهادی، محمدعلی شناسایی و تحلیل نسبت حوزه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی با مسائل استان کرمانشاه از دیدگاه استادان و دانش‌‌آموختگان این حوزه [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 386-365]
 • فهیمی فر، سپیده رابطه تعلق خاطر پرستاران با مدیریت دانش (مورد مطالعه: بیمارستان فیروزآبادی شهر تهران) [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 251-282]

ق

 • قاسمی، محمد روند جهانی جستجو در زمینه درمان با سلول‌های بنیادی بر اساس تحلیل گوگل ترندز [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 145-168]
 • قاضی زاده، حمید بررسی و رتبه‌‌بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌‌سازی مدیریت دانش در کتابخانه‌‌های دانشگاهی استان گلستان در سال 1396 [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 73-96]
 • قانع، محمدرضا شناسایی رویدادهای مؤثر بر روند موضوعی پژوهش‌های آینده در علم اطلاعات و دانش‌شناسی: مطالعه دلفی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 23-52]
 • قلیپور کنعانی، یوسف مدل راهبرد اجرای خط‌مشیء‌های وزارت صمت در صنعت خودرو مبتنی بر کاربست دانش [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 121-146]
 • قنادی نژاد، فرزانه شناسایی رویدادهای مؤثر بر روند موضوعی پژوهش‌های آینده در علم اطلاعات و دانش‌شناسی: مطالعه دلفی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 23-52]
 • قیاسی، میترا تاثیر تعاملات آموزشی‌‌- ‌‌پژوهشی استاد- ‌‌دانشجو با کتابداران بر تولیدات علمی در دانشگاه مازندران با استفاده از الگویابی معادلات ساختاری [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 485-508]

ک

 • کاباران زاد قدیم، محمدرضا تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر توسعه مدیریت دانش در جهاد دانشگاهی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 257-288]
 • کاظمی، زهرا شناسایی مشکلات دانشی فرآیند مرکز تماس بر پایه فرآیند‌کاوی (مطالعه موردی: مرکز تماس 122 سازمان آب ‌و ‌فاضلاب استان تهران) [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 115-144]
 • کریمی، رضا واکنش موتورهای کاوش وب به پیشینه‌‌های فراداده‌‌ای نشانه‌‌گذاری شده موجودیت شخص (چهارده معصوم(ع)) مبتنی بر فرانمای تولید داده‌‌های ساختارمند [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 97-116]
 • کوهی رستمی، منصور تدوین و اعتباریابی مقیاس سنجش رفتار اطلاعاتی در بحران [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 427-454]
 • کیخا، احمد استخراج و دسته‌بندی مؤلفه‌های دانشگاه هوشمند به‌منظور ارائه یک چارچوب مفهومی (یک مطالعه فراترکیب) [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 75-112]

گ

 • گرایی، احسان موانع استقرار مدیریت دانش در دستگاه‌های اجرایی استان لرستان [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 81-120]
 • گلشنی، مریم تأثیر اعتماد سازمانی و انگیزه فردی بر انتقال دانش ضمنی کارکنان کتابخانه‌‌های عمومی [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 341-364]
 • گل محمدیان، محسن نقش آموزش سواد بصری بر مهارت‎های یادگیری کودکان 10-7 ساله مراجعه‎کننده به کتابخانه‌ عمومی محمد رسول‌الله جوانرود [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 271-290]
 • گلینی مقدم، گلنسا درک کاربرد رسانه‌‌های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبائی با مدل انتظار استفاده و رضامندی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 117-142]

ل

 • لطفی کیا، کاوه تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر توسعه مدیریت دانش در جهاد دانشگاهی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 257-288]
 • لعل علیزاده، محسن چالش‌های حقوقی کتابخانه‌های دیجیتالی برخط [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 231-256]

م

 • مالکی نژاد، پوریا بررسی سناریوهای استقرار دانش سبز در شهرداری‌ها (مورد مطالعه: شهرداری اصفهان) [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 131-162]
 • متانی، مهرداد مدل راهبرد اجرای خط‌مشیء‌های وزارت صمت در صنعت خودرو مبتنی بر کاربست دانش [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 121-146]
 • متقی، زهره مقایسه دیدگاه کتابداران و کاربران کتابخانه در مورد وضعیت مدیریت دانش مشتری: مطالعه موردی کتابخانه‌های عمومی استان همدان [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 203-230]
 • متقی، وحید ارائه رویکرد ترکیبی مبتنی بر یادگیری عمیق و یادگیری ماشین جهت تشخیص اخبار جعلی: مطالعه موردی اخبار فارسی در حوزه کرونا ویروس [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 283-316]
 • محتشمی، علی طراحی مدل استقرار مدیریت منابع انسانی سبز در سازمان‌های دولتی کشور [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 73-114]
 • محرابی، نازیلا اولویت‌‌بندی اقدامات کتابخانه‌های عمومی ایران در جهت افزایش رضایت کلی کاربران براساس مدل کانو و تأثیر عملکرد نامتقارن [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 359-380]
 • محسنی پور، ابوالفضل مدل راهبرد اجرای خط‌مشیء‌های وزارت صمت در صنعت خودرو مبتنی بر کاربست دانش [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 121-146]
 • محمد اسماعیل، صدیقه شناسایی و رتبه‌بندی عوامل انگیزشی معنوی موثر در استقرار مدیریت دانش (با استفاده از تکنیک دیمتل فازی) [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 185-212]
 • محمدی، مهدی ترسیم نقشه تولیدات علمی در حوزه کاربرد بازاریابی در کتابخانه‌‌ها و مراکز اطلاع‌‌رسانی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 339-358]
 • محمدی استانی، مرتضی واکنش موتورهای کاوش وب به پیشینه‌‌های فراداده‌‌ای نشانه‌‌گذاری شده موجودیت شخص (چهارده معصوم(ع)) مبتنی بر فرانمای تولید داده‌‌های ساختارمند [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 97-116]
 • محمدی فاتح، اصغر گستره فناوری بلاکچین: یک مطالعه فراترکیب از کاربردها، مزایا، چالش‌‌ها و فناوری‌‌های مرتبط [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 245-300]
 • محمودی، حمیدرضا اولویت‌‌بندی اقدامات کتابخانه‌های عمومی ایران در جهت افزایش رضایت کلی کاربران براساس مدل کانو و تأثیر عملکرد نامتقارن [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 359-380]
 • مختاری، حیدر بررسی و رتبه‌‌بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌‌سازی مدیریت دانش در کتابخانه‌‌های دانشگاهی استان گلستان در سال 1396 [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 73-96]
 • مرادی، محمود الگوی ساختاری توسعه فرهنگی در کتابخانه‌‌های عمومی [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 423-454]
 • مرادی، مینا تحلیل ارتباط بین رهبری دانش‌‌محور، کیفیت نوآوری، مدیریت دانش مشتری و عملکرد شرکت‌‌های کوچک و متوسط فعال در صنعت غذایی استان چهار محال و بختیاری [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 381-408]
 • مرجانی، تیمور تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر توسعه مدیریت دانش در جهاد دانشگاهی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 257-288]
 • مردانی، فریبا تاثیر اطلاع‌‌رسانی و آموزش از طریق شبکه‌‌های اجتماعی در میزان آگاهی عمومی جامعه در زمان همه‌‌گیری کووید-19 (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 45-72]
 • مرشدی، مصطفی ارائه یک متدولوژی بهبودیافته برای تحول دیجیتالِ مدل کسب‌و‌کار [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 393-426]
 • مریدی، زهرا طراحی مدل توافق سطح خدمات با استفاده از نظریه داده‌بنیاد [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 291-328]
 • مصباح مقدم، فاطمه پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت براساس اهمال‌کاری تحصیلی، احساس تنهایی و مدیریت زمان در دانشجویان دانشگاه قم [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 409-440]
 • مطلبی، داریوش ترسیم وضعیت استارت‌آپ‌های حوزه‌ مطبوعات در ایران و ارائه سناریوهای توسعه [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 347-372]
 • مظفر، فرهنگ رهیافتی به کاربست مفهوم سواد بصری در آموزش با بهره‌‌گیری از اهداف آموزشی بلوم [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 25-54]
 • معرفت، رحمان اقتصاد اطلاعات، راهکار برون‌رفت از چالش اقتصاد سنّتی کتابخانه‌ای [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 455-461]
 • مقصودی، مهرداد ارائه مدلی مبتنی بر رفتار کاربران جهت پیشنهاددهی فیلم با بهره‌‌گیری از تحلیل شبکه‌‌های اجتماعی (مورد مطالعه: سینما مارکت) [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 451-484]
 • ملکی، محمدحسن ارائه یک سیستم تصمیم‌یار برای مقاوم‌سازی بخش بانکی با رویکرد تاب‌آوری [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 289-316]
 • منطق، حسن مهارت سواد دیجیتالی کارکنان و رابطه آن با توانمندسازی آنان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی) [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 221-244]
 • مهاجران، بهناز نقش مدیریت دانش و سواد دیجیتالی در عملکرد شغلی: سهم متغیر یادگیری سازمانی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 359-392]
 • مهدیزاده سراج، فاطمه رهیافتی به کاربست مفهوم سواد بصری در آموزش با بهره‌‌گیری از اهداف آموزشی بلوم [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 25-54]
 • مهرارا، اسداله مدل راهبرد اجرای خط‌مشیء‌های وزارت صمت در صنعت خودرو مبتنی بر کاربست دانش [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 121-146]
 • موسوی، سیّد علیرضا طراحی مدل توافق سطح خدمات با استفاده از نظریه داده‌بنیاد [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 291-328]
 • میرحسینی، زهره طراحی الگوی ارزیابی و ارتقاء مهارت‌‌های اطلاعات و ارتباطات کتابداران کتابخانه‌های عمومی (مطالعه موردی: استان خوزستان) [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 317-346]
 • میرزابیگی، مهدیه مقایسه دیدگاه پژوهشگران حوزه فنی- مهندسی و علوم انسانی در ارتباط با اهمیت معیارهای ارسال مقاله به نشریه و میزان ربط موضوعی نتایج پیشنهادی سامانه ژورنال‌یاب رایسست [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 53-72]
 • میرزمانی، سید محمد تدوین الگوی مدیریت دانش در شهرداری‌های کلانشهرهای ایران [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 468-483]
 • میرعرب، علی مروری بر هستان‌نگارهای ایرانی به‌منظور بازیابی معنایی اطلاعات فارسی از منظر تحلیلی [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 201-232]

ن

 • ناخدا، مریم رابطه تعلق خاطر پرستاران با مدیریت دانش (مورد مطالعه: بیمارستان فیروزآبادی شهر تهران) [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 251-282]
 • ندایی، طاهره رابطه سواد اطلاعاتی، میزان آشنایی و کاربرد فناوری اطلاعات با عملکرد مربیان ورزشی (قهرمانی و همگانی) [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 233-250]
 • نریمانی، حسین تاثیر تعاملات آموزشی‌‌- ‌‌پژوهشی استاد- ‌‌دانشجو با کتابداران بر تولیدات علمی در دانشگاه مازندران با استفاده از الگویابی معادلات ساختاری [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 485-508]
 • نصیری، محمدرضا واکنش موتورهای کاوش وب به پیشینه‌‌های فراداده‌‌ای نشانه‌‌گذاری شده موجودیت شخص (چهارده معصوم(ع)) مبتنی بر فرانمای تولید داده‌‌های ساختارمند [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 97-116]
 • نصیری پور، امیر اشکان توسعه الگوریتم درخت تصمیم برای تشخیص سریع بیماری کووید 19 برپایه اینترنت اشیاء [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 387-422]
 • نعمتی، فائزه السادات رابطه سواد اطلاعاتی، میزان آشنایی و کاربرد فناوری اطلاعات با عملکرد مربیان ورزشی (قهرمانی و همگانی) [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 233-250]
 • نقش، امیررضا طراحی ره‌‌نگاشت فناوری اطلاعات سازمانی (مورد مطالعه: بانک مجازی سازمانی) [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 301-338]
 • نگهداری، خدیجه خط فارسی در گنج: واکاوی تأثیر مسائل صرف، معنا و رسم‌‌الخط بر بازیابی اطلاعات در پایگاه اطلاعات علمی ایران [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 193-220]
 • نورعلیزاده، حمیدرضا ارائه مدلی مبتنی بر رفتار کاربران جهت پیشنهاددهی فیلم با بهره‌‌گیری از تحلیل شبکه‌‌های اجتماعی (مورد مطالعه: سینما مارکت) [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 451-484]
 • نوروززاده، احد شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد توسعه فناوری اطلاعات در مدیریت منابع انسانی با رویکرد چابکی سازمانی: یک رهیافت فازی [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 329-358]
 • نوروزی، علیرضا تحلیل استنادهای ویکی‌‌پدیا به مجله‌‌های انگلیسی‌‌زبان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 15-44]
 • نوروزی، یعقوب ارزیابی و تحلیل نرم‌‌افزار‌‌های پرکاربرد تولید هستی‌‌شناسی در بازنمون مفاهیم [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 147-176]

و

 • ورع، نرجس مقایسه دیدگاه پژوهشگران حوزه فنی- مهندسی و علوم انسانی در ارتباط با اهمیت معیارهای ارسال مقاله به نشریه و میزان ربط موضوعی نتایج پیشنهادی سامانه ژورنال‌یاب رایسست [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 53-72]
 • وزیری، اسماعیل عوامل موثر بر اشتراک‌‌گذاری داده‌‌های پژوهشی در میان پژوهشگران حوزه فنی و مهندسی ایران [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 177-200]

ی

 • یلوه، افسانه ارزیابی و تحلیل نرم‌‌افزار‌‌های پرکاربرد تولید هستی‌‌شناسی در بازنمون مفاهیم [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 147-176]